Logo

Inspiratie is volgens van Dale 'inademing' of 'inblazing'en inspireren is 'de Geest gaande maken'of 'bezielen'. De naam Inspiratie is daarom passend bij het koor dat op bezielende wijze wil ondersteunen.

De maker van het logo heeft geprobeerd die intentie uit te drukken in een beeld.


Zelf in vuur en vlam geraken en bezieling overbrengen. Dat is Pinksteren! Vuur is bij uitstek een pinksterbeeld. Vuur verwarmt, geeft licht en steekt aan. De kleur rood is eveneens bij uitstek een pinksterkleur. Rode vlammen dus. Drie rode vlammen. Ook drie ademstromen van boven. Inspiratie krijg je. Inspiratie geef je door.

En wil je in die rode kronkels een vogel zien? Ook een vogel is een aanduiding van de Geest. Geest met een hoofdletter!

Fotos